Är schack en sport?

Alla som har svenska som förstaspråk an ser att det är skillnad på de två begreppen sport och idrott, men antalet förklaringar till vari skillnaden består är nog ungefär lika många som antalet svensktalande i världen.
Begreppet sport inbegriper för de flesta två element, tävlan och fysisk ansträngning. Om man tar bort någon av dessa borde det bli idrott istället, men vilken är det då som ska bort? Kan man säga att schack är en idrott eller en sport. På ett schackforum på nätet diskuteras frågan. De flesta tycks anse att det inte är en sport, men hur ställer de sig till begreppet frågesport?

Nej

De flesta anser nog att online poker inte är en sport, men att skytte är det. Man kan fråga sig varför, framför allt med tanke på att dataspel betraktas som en sport i bl.a. Sydkorea. Dataspel är inte heller klassat som sport av Internationella olympiska kommittén, men det är schack, fast det inte ingår i OS än.

Jo, eller?

En annan aspekt av skillnaden är att sport innebär hård träning under lång tid. Man kan ägna sig åt idrott som motion, exempelvis i Korpen, men ingen skulle väl säga ”Korpsport”. De bästa schackspelarna tränar otroligt mycket, precis som de bästa Starcraft-spelarna i Sydkorea, och precis som Usain Bolt, som å andra sidan kan betraktas som en idrottsman. Ni ser, det är inte helt enkelt det här med sport och idrott. Och det är inte lätt att avgöra om schack är en sport eller inte heller. Däremot kan man vara ganska säker på att det inte är en idrott. Bobby Fischer var ingen idrottsman.